Årbøger og publikationer

Publikationer - : se Jubilæumskatalog 2006


ÅrbøgerÅrbog 2010 - se pdf - se katalog


 • Breve fra Morten Nielsen
 • Engang var der fire gårde...
 • Den fjerde Bækkebromaler
 • Købmandsforretninger - nedlagte og nuværende
 • Købmandsdatterens erindringer fra Vejby
 • Tibirke Købmandshandel
 • Købmandsforretningen - en blandet landhandel
 • Vejby Kirkes 900 års historie

Årbog 2013 - se pdf - se katalog


 • Drømmen om et Tisvilde Kunsthus
 • Tre Keramikere blandt Bækkebromalerne
 • Tisvilde Hegn. Om fugle, svampe og opskrifter
 • Den ukendte sømands sidste havn
 • Fra frugtplantage til frugthave. Sommerhusene i Holløse
 • Niels Jørgen Larsen. Et portræt
 • Paletten og Kahytten. Maleren Henrik Bloch

Årbog 2014 - se pdf - se katalog


 • Fogedgården i Tisvilde - en minderune
 • Til minde...
 • Erindringer fra Klitgården og Heatherhill
 • Årets Tisvildeborger 2013 - Birte Forsell
 • Tisvilder og billedhugger - Lili Poulsen
 • Tisvildes sultne poet - Olaf Gynt

Årbog 2012 - se pdf - se katalog


 • Villa Vendle
 • Portræt af Sven Wichmann
 • Vej, bro og vad
 • Cykel-Peter i Vejby

Årbog 2016 - se pdf


 • Vejby- Tibirke Selskabet gennem 50 år
 • Ove Kunert og parnasset
 • Staffeli og staffagemodel - Om maleren Alfred V. Jensen
 • Johannes V. Jensen og Tisvilde
 • Da tyskerne havde befæstet Vejby Strand
 • Godhavn gennem tiderne
 • Opvækst i Vejby under besættelsen og i efterkrigstid
 • Livet i Torup Landsby - omkring år 1500
 • Kulturtog og Kanonhalløj


Årbog 2015 - se pdf - katalog


 • Holmehuset ved gærdet
 • Hvem gemmer sig bag vejnavnet?
 • Hesselø
 • Arnold Krog
 • Holløselund Overdrev
 • Vejby-Tibirke Selskabet


     Årbog 2017 - se pdf


 • Livet på Hyrdebakken 6A - minder gennem årtier
 • Jean René - og Sys Gauguin i Tisvilde
 • Kløverstier i Vejby
 • Kunstnere ved kirken i Tibirke
 • Mindetavlen over P. C. Skovgaard i Vejby
 • P. C. Skovgaard, bøgetræet og det politiske parnas
 • Et tilbageblik påTisvildelejemolen
 • Helene Klint og Kyst - en mosaik om naturen og kystsikringen
 • Bølgebryderen
 • Når havet ikke blot viser tænder
 • Ørby, mejeriet ’Ørekilde’ - og min familie
 • Kunstværker som gave i 2016


     Årbog 2018- se pdf


 • Købmandsliv i Karsemose
 • Ellemosen, Holløse Bredning og Arresø
 • Sådan begyndte det
 • Om Sankt Helenecentret
 • Tisvilde Tennis
 • Tisvildeleje går i fisk
 • Tisvildeleje - en efterårsvandring
 • Thorvald og Det glade Kukur
 • Billedhugger Gerda Thune Andersen
 • En Vejby-piges barndomserindringer
 • Unneruplejren
 • Tisvilde Badehotels iskælder
 • Kunstgaver i 2017


Årbog 2019 - se pdf


 • Unikke vandreoplevelser - Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen
 • Heatherhill
 • Hanebjerg Plantage
 • En Tisvildedreng kommer til Vejby
 • Runestenen på Vejby Kirkegård
 • Holløse - en vandring i historiske spor
 • Jeg brænder for mit virke - det har jeg altid gjort. Om keramiker Finn Dam Rasmussen
 • Niels Bohr og hesteskoen - historien om en anekdote
 • Velkomsttale - livet i Lundene
 • Der lå en lejr i Karsemose
 • Kunstgaver i 2018
 • Svend Guttorm – fra lysende talent til mørklagt geni
 • Et usædvanligt parløb – Harry og Eva Meistrup
 • Lidt om Inge-Lise Wagner
 • NORD – løbeklubben højt mod nord
 • Stuebjerggaard – et refugium i Tisvilde
 • Mere om Stuebjerggaard
 • Mammuten i Tibirke Bakker
 • Mindetale for P.C. Skovgaards 200-årsdag
 • Tågerup i københavnernes tid
 • Lise Warburg
 • Barritgaard – mere end et håndværkertilbud
 • Arresø Glashytte – lyset som medspiller
 • Koloristen i Tibirke – Carsten Nash
 • 35 kunstgaver til Vejby-Tibirke Selskabet i 2019


Årbog 2020 - se pdf


Årbog 2021 - se pdf


 • Badeliv i Tisvildeleje - et tidsbillede
 • Nøgenbadning i Tisvildeleje
 • DIDASKA - Asger Jorn i Tibirke Lunde
 • Tisvilde i 50’erne
 • Mogens Krustrup - i sandhed en polyhistor!
 • Ung keramiker i Poulsen-slægten - om Laura Hoff
 • Et liv i naturens tjeneste - om Birgith Sloth
 • Da ”The summer of love“ kom til Raageleje
 • Margot Lander - lette trin i Lundene
 • Historien om LINDEHØJ - det første el-firma i Vejb
 • Da løbeklubben højt mod nord blev til NORDTRIM
 • Kunstgaver til Vejby-Tibirke Selskabet i 2020Årbog 2022 - se pdf


 • Møller der er – og møller der var
 • Historien om Tågerup Møllegård
 • En kongelig busk bliver 100 år
 • En farveglad fabulant
 • - en tisvildemaler har forladt os
 • Tisvildeleje -Tidsbilleder -Tisvilde Badehotel
 • Kærlighedens veje og vildveje i Tisvilde
 • Troldeskoven – et levn vigtig at bevare
 • Mine yndlingssteder i Hegnet
 • Kapel i Tisvilde - med kig til Kattegat!
 • Vild natur i Gribskov
 • En tenor i lejet - om Thomas Peter Koppel
 • Olaf Gynt (1909-1973)
 • Min sorgløse barn- og ungdom i Rågeleje i 60/70`erne
 • Gemte og glemte stier i Tisvilde
 • Kunstgaver til Vejby-Tibirke Selskabet i 2021

Årbog 2023 - se pdf


 • Tisvildeleje - Tidsbilleder - Fiskeri og fiskere

 • Kampen mod naturens kræfter - J. U. Røhls bekæmpelse af sandflugten

 • Det gamle vandrehjem og pensionat Poulstrup - ungdomserindringer

 • Helvede i Nord - tilblivelsen af en løbsklassiker

 • Et gadekærs forskønnelse

 • Lidt mere om det forliste kirkebyggeri i Tisvilde

 • Ørby Mølle og dens skæbner i lyst og nød

 • Den store myreløve og den store Jensen

 • Sådan var det - eller var det?

 • Kim Naver - en væver

 • Lokale gys og andre gode historier - af og om Poul Arnedal

 • Sommerliv og fiskesuppe i Tisvilde

 • Gemte og glemte stier i Tisvilde

 • Sælsafari omkring Hesselø - i otte år med VTS

 • Kunstgaver til Selskabet i 2022

Årbog 2011 - se pdf se katalog


 • Vore Gadekær
 • Uden filter. Portræt af malerinden Judith Fischer-Hansen
 • Sommer i Tibirke 1942. Eva Bendix
 • Sandet
 • Tørveskæret
 • Norske bjælkehytter
 • Købmandsforretninger
 • Tisvilde Kunsthus - en ufattelig mulighed

Årbog 2009 - se pdf - se katalog


 • Dengang landet lå på landet
 • Godhavn Strand - et ukendt område
 • Gårdene i Tisvilde - nord for Godhavn
 • Om udstykningen ved Godhavn
 • Badehoteller, pensionater
 • Nete fra Julsgård
 • En sand kærlighedshistorie
 • En af Tibirkes ældste ejendomme
 • Et købstadshus - nu på heden
 • Bridgestien i Tibirke Bakker

Årbog 2008 - se pdf - se katalog


 • Rigmor Stampe & Victor Bendix
 • En kanonartikel
 • Militærets forsøgsskydninger i Tisvilde Hegn 1889-1920
 • Lokale udtryk og stednavne
 • Familien Nørgaard på Havgården
 • Skolestier og kirkestier
 • Kunstudstillingen 2008


Årbog 2007 - se pdf - se katalog


 • Tre malere omkring Bækkebroen
 • Maleren Cæsar Kunwald
 • Maleren Herman Vedel
 • Maleren Kristian Møhl
 • En bordplan af lokal interesse
 • Vejby Forsamlingshus fylder 125 år
 • Martin Pedersen og »Den forsvundne Fuldmægtig«
 • Tisvilde Badehotel - nye oplysninger

Årbog 2006 - se pdf - se katalog


 • Tisvildeleje Badehotels skæbne
 • Vejby-Tibirkes særpræg bør fortsat bevares
 • En mand med visioner
 • Det stod i avisen 1966

Årbog 2005 - se pdf - se katalog


 • Maleren Jørgen Sonne og Tisvildeområdet
 • Da Krøyer kom til Lejet
 • En ny æra
 • Bille, Åkirke,Therkildsen og Alfelt


Årbog 2004 - se pdf - se katalog


 • Mønge og møngerne
 • Det hele begyndte på Hotel Tisvildeleje
 • Jazz på Hotel Tisvildeleje
 • Sådan var det!
 • De artige piger i Tisvilde Lunde
Årbog 2003 - se pdf - se katalog


 • Mogens Andersen
 • Nødigt men dog gerne
 • Vejby Strand kunstnere
 • Anita Jørgensen
 • Eske Kath
 • Günther Förg
 • Fotograf Klaus Bentzen
 • Pausens betydning


Årbog 2002 - se pdf - se katalog


 • Forfattere og digtere i vores område.
 • Geder og godtfolk. 'Af en studedrivers erindringer' fra 1951
 • Farvel til Tisvilde. Afsked med endnu en gård.
 • Naja Abelsen.Årbog 2001 - se pdf - se katalog


 • På Stjernekig i Tisvilde.Dr. N. P. Wieth-Knudsen Observatoriet er atter i funktion
 • Scharff, Mosekonen, myte og modernisme.
 • Husene på Vejby Strand.
 • Endnu i nat...Om soiréballer og cykelture gennem sommernattens trylleri.
 • Tisvildeleje - lyset, lugten og lyden... En beretning fra en ikke indfødt Tisvildeleje-dreng i 50'erne.

Årbog 2000 - se pdf - se katalog


 • Kaj Walther.Stille dage i Tibirke med Grønland i tanke og pensel.
 • Victor og Marie Haagen-Müller i Kjædemosehus.
 • Ove Kunerts sagn om Tisvilde. Om illustrationerne i Troldtøjets Sand.
 • Tisvildelejes trobadur. John Kofoed har nye CD-planer.
 • Ekko fra dengang. Strandens vogtere i Tisvilde.

Årbog 1999 - se pdf - se katalog


 • Tisvildebanen 75 år.
 • En Københavnerdreng fortæller.
 • Radiotårnet.
 • Ved Vejby Strand.
 • Vejby-Tibirke pastorat.

Årbog 1998 - se pdf - se katalog


 • Der er Melodi i maleri. 88-årige Ejler Bille har fundet lyset og koloritten...
 • Den "forviste" altertavle i Tibirke kirke.
 • Kjædemosehus-projektet. Derfor faldt museumsplanerne ...
 • Højsommer i Tisvilde.
 • Holløse.
 • Musse.
 • Nordsjællandsk stubmølles saga

Årbog 1997 - se pdf - se katalog


 • Man får et sted.
 • Fra Vejby til Tibirke (del 1).
 • Fra Vejby til Tibirke (del 2).
 • Vejby i profil - og vejbyprofiler.
 • Omkring Selskabets oprettelse.
 • Vejby-Tibirke Selskabets bestyrelsesmedlemmer i årene 1966-1996.
 • Cykelbarberen.En minderune

Årbog 1996 - se pdf-1 pdf-2

se katalog1 katalog2


 • Minder og mennesker
 • Dagligliv i Tibirke og Tisvilde
 • Lavvandet sø i Holløse Bredning

Pdf-2:

 • Malerne i Vejby-Tibirke området.
 • Lundebakkegaard - gård nr. 1 i Tibirke. del 1 og 2.
 • Et broget landskab.

Årbog 1995 - se pdf-1 pdf-2

se katalog1 katalog2


 • Vejby i vore hjerter. (del 1)
 • Vejby i vore hjerter. (del 2)
 • Vejby i vore hjerter. (del 3)
 • Feriedreng på Damsbo i Vejby
 • En forretningsgade i Vejby for 46 år siden.

pdf-2:

 • Sagn fra Vejby Sogn.
 • Erindringer fra Vejby Smedie 1952-87.

Årbog 1994 - se pdf - se katalog


 • Helenekilde« i Tisvilde
 • Victor Haagen-Müller- et hundrede-årsminde
 • "Fra min halvdør"
 • Hovedgaden i Tisvilde (del 1)
 • Hovedgaden i Tisvilde (del 2)
 • Hovedgaden i Tisvilde (del 3)
 • Med Edvard Grieg til Tidsspilde
 • Badestedets Sommer

Årbog 1993 - se pdf - se katalog


 • Mindeord om Mogens Tving Jensen
 • Mindeord om N. P. Wieth-Knudsen
 • "Grethely"
 • "Grethely" - et hus og dets mennesker
 • Sognefoged Hans Hansen i Tibirke
 • Tibirkevejr
 • Ludvig Holstein i Tibirke og Ramløse og digtet "Æbleblomst"
 • Mit første møde med Tibirke og Tisvilde
 • Om bondehaver i Tibirke

Årbog 1992 - se pdf - se katalog


 • Fiskere og husmænd på "Saltboleje og Tisvildeleje"
 • Fiskerfamilier i det gamle Tisvildeleje
 • Om Tisvildeleje, Tisvilde Overdrev og nogle landliggeres bosætning
 • Et sommerhus i Tisvilde
 • Seedorff's Tibirke

Årbog 1991 - se pdf - se katalog


 • Rågeleje-egnen i oldtiden
 • Råge mølle og Rågeleje
 • En Raagelejefisker ca. år 1700
 • Rågeleje i begyndelsen af 1900 tallet
 • P. C. Skovgaard og Rågeleje


Årbog 1990 - se pdf - se katalog


 • Danmarks berømteste helligkilde.
 • Ebba Holm - en Tisvildekunstner.
 • Kan I huske dengang - ?  (1923-1959). Del 1.
 • Kan I huske dengang - ?  (1923-1959). Del 2.


Årbog 1989 - se pdf - se katalog


 • Tibirke Bakker
 • Landliggerne omkring Lundebjerggaard i Holløselund ved århundredeskiftet og frem.
 • Ved Sandflugtsmonumentets 250 års dag den 24. juli 1988.
 • "Perminen" igen.
 • Et gårdmandshjem - Haardlandsgaarden i Tisvilde.


Årbog 1988- se pdf - se katalog


 • Sandflugts Monumentet 250 år
 • Udskiftning
 • Knudåge Riisager
 • Stedet hedder Arnekrogen.
 • Da der gik politik i idrætten
 • Halløj i Rågeleje - Rågeleje kro har ført en omtumlet tilværelse.
 • Telefoner og hækkesakse.

Årbog 1987- se pdf - se katalog


 • Om Tibirke ca. 1918.
 • Lundene. Del 1.
 • Lundene. Del 2.
 • Minder fra Mønge.
 • Glimt fra Raagemark 1950-1987.
 • Ferie på Borshøjgaard.
 • Ferieliv i Tisvilde.
 • Badehusene ved Tisvildeleje Strand..

Årbog 1986- se pdf - se katalog


 • Tisvildelunde og "Lynghuset".
 • Katalog over Frederiksborgmuseets portrætter
 • Omkring Hans Hartvig Seedorff, Spindevinde og Huset i Tibirke Bakker.  (del 1)
 • Omkring Hans Hartvig Seedorff, Spindevinde og Huset i Tibirke Bakker. (del 2)

Årbog 1985- se pdf - se katalog


 • En lille pige.
 • Tibirkesomrene 1922-25 (del 1).
 • Mine tre fædre
 • Den gamle skole, Tibirke Bakker
 • Hvad Weilbach ikke har med
 • Tisvilde Hegn.

Årbog 1984- se pdf - se katalog


 • Mellem drømmegedden og en findelt jolle.
 • Mysteriet øst for Ørby.
 • Ørby Baun - en nordsjællandsk festplads.
 • Lærer Eskild Bezoni Eskildsen.
 • To stoddere.
 • "Nicolines Hus".
 • Rådhuspladsen - Kgs. Nytorv - Ørby t/r.
 • Ørby i nær fortid.


Årbog 1983- se pdf - se katalog


 • G. Achen: Strand ved Tisvilde.
 • Tisvilde kro.
 • Tisvilde kro, som jeg husker den.
 • Et kunstens tempel
 • Maleren Ove Kunert (1893-1975).
 • "Arken".
 • Vejr og Vind.

Årbog 1982- se pdf - se katalog


 • Peter - en dreng fra Vejby
 • "Tilbageblik i mit liv"
 • Spredte glimt fra egnen omkring Vejby
 • og Rågemark
 • "Tømrer-Ole" - en Vejbyprofil
 • Lidt om årbogens omslag.

Årbog 1981- se pdf - se katalog


 • Perminens Tale - eller Indskrifterne på Sandflugtsmonumentet i Tisvilde.
 • Sådan var det at være læge for 40 år siden
 • Planlægning og egnens særpræg.
 • Helsinge kommune nu og fremover
 • Natur og kunstnere i Tisvilde og Tibirke Lunde.
 • Danmarks første egentlige svæveflyvning..

Årbog 1980-81- se pdf - se katalog


 • En omfattende fogedgerning i Nordsjælland.
 • Krøniker fra Tisvildeegnen i gamle dage
 • Om baggrunden for Jacob Ovens kort over sandflugtsområdet og den nordlige del af Arresø, tegnet i 1708
 • "Fejeren"
 • "Tange Jalosi"

Årbog 1979-80 se pdf - se katalog


 • Foged-Niels´ erindringer
 • Supplerende bemærkninger til artiklen "Landliggerliv i Tisvildeleje for 70 år siden"


Årbog 1978-79 se pdf - se katalog


 • Landliggerliv i Tisvildeleje for 70 år siden
 • Vejby Kirke. Udenlandsk byggeri i dansk landsby
 • Vejby-Tibirke Selskabets vedtægt og bestyrelsens sammensætning.


Årbog 1977-78 se pdf - se katalog


 • De skiftende tider.
 • Sjællands Skagen" Tisvildeleje.
 • Et morsomt gammelt skøde
 • "Guldskibet" ved Vejby Strand.
 • Morten Larsen fortæller om "Sandet" ved Arresø, før sommerhusbølgen erobrede det.


Årbog 1976-77 se pdf - se katalog


 • Sognefogedens rejse til St. Helene Kilde
 • Det fornemste matrikelnummer i Tisvilde.
 • Sandflugtsområdet omkring Tisvilde Hegn og diskussionerne herom
 • Sandflugsområdet omkring Tisvilde Hegn Kortbilag pdf
 • Fra Dannevirke til Dybbøl - Nederlagets time!
 • Kapitel 16 Uddrag fra bogen "derinde"
 • Billeder fra gamle dage
 • Annoncer fra vore dage

Årbog 1975-76 se pdf - se katalog


 • Omkring en gammel kro - rim og prosa.
 • Tisvildesangen.
 • Genveje, bagveje og krogveje.
 • Vejby-Tibirke Selskabets ændrede vedtægt samt bestyrelsens sammensætningÅrbog 1974-75 Udkom ikke

Årbog 1973-74 se pdf - se katalog


 • Tilbage til Sommerhuset
 • Joachim Theodor Lundbye
 • Det første møde med Tisvildeegnen
 • Vejlængder fra Tisvilde Kro.
 • Skomageren - der ikke blev ved sin læst
 • Nordsjællands Helligkilder.
 • Nordsjællands Helligkilder.
 • St. Helene Kilde-Blok.
 • Asserbo Ruin.


Årbog 1972-73 se pdf - se katalog


 • Mindeord over to af Vejby-Tibirke Selskabets pionerer
 • Tisvilde og Omegn -
 • Tisvilde og Omegn (kort)


Årbog 1971-72 se pdf - se katalog


 • Bag brilleglasset.
 • Holbo Herreds lokalhistoriske Arkiv.
 • Ved Adserbo Ruiner, den 5te juni 1886.
 • Breve fra Anders Olsen og N. Hansen, Tisvilde 1761
 • Tisvilde Hegns fremtid.
 • Vejby-Tibirke Selskabet. Formål og muligheder.
 • Tibirke Kirke.Årbog 1970-1971 se pdf - se katalog


 • En hundredårig filantrop æresmedlem af Vejby-Tibirke Selskabet.
 • For at oplyse, frede og bevare -
 • Kulsvierne.
 • Geniet fra Nellerød.
 • Ryengen ved Arresø.
 • Kulturløsninger.
 • Om planlægning..


Årbog 1969-70 Udkom ikke


 • i stedet bogen:"Skolehjemmet Godhavn 1893-1968"


Årbog 1968-69 se pdf - se katalog


 • Stuebjerggårds Historie
 • Livet på Heather Hill (ca. 1928)
 • Turen går til Heatherhill
 • Heatherhill Fredningen
 • Historier fra Holløse
 • Landsbytomten Torup. Situationsrapport.
 • Årsberetning 1968-69Årbog 1967-68 se pdf - se katalog


 • Skolehjemmet "Godhavn"s historie
 • St. Hans Nat ved Helene Kilde.
 • Vejby-Tibirke Selskabets årsberetning 1967-68.Årbog 1966-67 se pdf - se katalog


 • Vejby-Tibirke Selskabets oprettelse
 • Vedtægt for Vejby-Tibirke Selskabet
 • Generalforsamlingen 22. oktober 1966
 • Repræsentantskabsmøde 22. april 1967
 • Skrivelse til Vejby-Tibirke Sogneråd.
 • Generalforsamlingen 15. juli 1967
 • Repræsentantskabets Medlemmer
 • Selskabets bestyrelse.
 • Medlemsfortegnelse.