Beretning 2019

Bestyrelsens beretning for året 2019..og lidt om 2020.

v/ formand Chr.Friis

 

Indledning

2019 har været et godt år for Vejby-Tibirke Selskabet med hensyn til mange gode arrangementer, der hele tiden var fuldt optegnede.

Jeg vil nævne følgende positive ting i forbindelse med Selskabets virke i 2019


  1. Årbøgerne

Årbog 2019 blev grundig omtalt ved sidste generalforsamling, så det undlader jeg i år ved blot at nævne, at den fik mange roser for både indhold og lay-out.

Vi udsendte igen i 2020 en årbog, der nåede op på samme niveau. I mange år har det været Søren Palner, der har stået bag årbøgernes fine udformning, men i november 2019 skrev Søren Palner, at han nu havde afhændet sit firma, og vi måtte prøve at finde en person, der ville kunne klare udformningen af den næste årbog !

Løsningen på det problem var let, for Karen Myron Jeppesen havde i mange år passet vores hjemmeside, lavet fremragende materialer til vores kunstudstillinger og arrangementsfoldere år efter år. Karen sagde ja med det samme.

Også Årbog 2020´s artikler og lay-out er blevet rost fra flere af vores medlemmer, så på trods af optagelsen af tre nye redaktionsmedlemmer – Eva Müller, Anett Wiengaard og Søren Grande – kan der forventes nye, spændende årbøger i de kommende år.   

Desværre må vi sige farvel til Kirsten Jørgensen i redaktionsarbejdet. Kirsten har igennem mange år været en glimrende repræsentant for Vejby- og Rågelejeområderne i vores arbejde. Kirsten skal have stor, stor tak for alt sit arbejde og sit engagement i Vejby-Tibirke Selskabet. Redaktionen må meget gerne få endnu et medlem..og meget gerne en person med særlig tilknytning til Vejby/Rågelejeområdet eller Sandet.

 

    2. Bøger og andre tiltag fra Selskabet

 

Bøger

For to år siden var Selskabet med i et par lokale publikationer: Malene Schwartz og Cathrine Errboe udsendte bogen ” Malene Schwartz – mit Tisvilde ” og Jens Anker Jørgensen fik Selskabet overtalt til at være udgiver af bogen ” Fra kirkerne i Vejby og Tibirke ”. Der er fortsat mulighed for at erhverve de to bøger. Ikke hos os i Selskabet, men ved at købe dem i Helsinge hos Bog& Idé ( fhv. Helsinge Boghandel ).

 

Kunstudstilling

Efter flere års pause i kunstudstillinger arrangerede Selskabet en kunstudstilling med 30 af Selskabets egne kunstværker i Ramløse Sognelænge i skolernes sommerferie. Det blev en udstilling, der igennem hele udstillingsperioden havde mange besøgende, berettede præsten i Ramløse, Michael,Porsager, og kontorpersonalet på Sognelængen samstemmende.

 

 

Sponsorstøtte til Tisvilde Jazzklub

Selskabet støttede opstarten af en Tisvilde Jazzklub med 25.000 kr. i 2019. Lige med det samme opnåede jazzklubben stor tilslutning – også blandt mange af vores medlemmer.

 

      3.Medlemsarrangementer i 2019.

 

Året indledtes med en tur til Søborg Kirke, hvor Jens Anker Jørgensen fortalte om kirken og om den gamle købstad Søborg. Efterfølgende vandrede vi ud til Søborg Slotsruin, hvor vi - udover en kort gennemgang af Søborg Slots historie - også hørte om Søborg Sø, der for længe siden blev forvandlet til et landbrugsområde og nu skal til at være sø igen. !

I maj måned kom Nikolaj Viltoft og Søren Johannsen og afholdt en yderst velbesøgt og fin koncert i Tibirke Kirke. Det var før koronatiden, så der var 100 mennesker i en fyldt kirke.

I begyndelsen af juni måned gik turen ud til maleren Jan List, der fortalte om og viste sine mange indholdsrige kunstværker. Efterfølgende fik deltagerne fine tapas på Havgården Badehotel.

I juli var der ture rundt om Hesselø. Der blev udbudt tre ture i Arrangementsfolder 2019. En af turene måtte aflyses p.g.a. for høje bølger, men Inge Læbo fik arrangeret en ny ekstratur. Så det blev alligevel til tre sælture i 2019.

Samme måned var der en guidet tur i Vejby med Kirsten Jørgensen og Niels Jørgen Larsen og Chr. Friis havde sine fire guidede ture i lokalområdet. I august mødte 40 deltagerne op på Tisvilde Højskole, hvor højskolens musikalske forstander, Mogens Johansen, fortalte om højskolen og alt det spændende liv, der foregår der. Årets sidste arrangement var besøget på Ørby Vingård. 50 deltagere blev vist rundt og fik mulighed for at smage gårdens fine produkter.

 

     4.Årets kunstgaver

 

Som det fremgår af Årbog 2019, så modtog Selskabet fire nye kunstværker. I de sidste tre år har Selskabet i alt modtaget 59 kunstværker. Alle af lokale kunstnere og langt de fleste med lokale motiver.

 

     5. Medlemstallet

Med hensyn til medlemstallet, så er det faldet lidt igen i 2019. Vi har ikke haft tid og energi til at deltage i flere af de arrangementer, som vi tidligere kastede os ud i. Det gælder f.eks. Tisvildeleje går i fisk og især med at arrangere de store kunstudstillinger, der i nogle år skaffede os rigtig mange nye medlemmer.

 

     6. Bestyrelsesarbejdet i 2019

Vi har været 10 personer i bestyrelsen i løbet af året. Møderne er forløbet i en god stemning, og vi tager de mange beslutninger i pæn samdrægtighed – også selvom vi ikke altid er enige om alle ting. Vores bedste møder er vores såkaldte ” pakkedage ”, hvor vi udover bestyrelsen heldigvis har en fast stab af frivillige medlemmer, der pakker..og snakker på livet løs.

Vi stod og manglede en revisor, da Bent Jørgensen efter mange års arbejde som revisor nu holdt op. Heldigvis meldte Erland Kongsdal Pedersen, at han gerne ville være vores revisor. Tak for det. På samme måde meddelte Jon Askaa, at han gerne ville være Selskabets revisorsuppleant. Også tak til Jon.

I løbet af året 2019 skiftede Gribskov Landliggerforbund igen deres repræsentant i bestyrelsen, Birgit Lund, ud med Annelone Jensen, der allerede med det samme blev inddraget i Selskabets arbejde. Vi håbede, at hun ville være hos os i mange år fremover. Dette ønske blev ikke opfyldt; idet Annelone Jensen har meddelt, at hun er trådt ud af bestyrelsen i september 2020…og Søren Bald blev derefter valgt som repræsentant fra Gribskov Landliggerforbund.

 


     7. V-T S ´s fremtid.

 

     a.

Selskabet vil fortsat give medlemmerne gode oplevelser i form af de populære medlemsarrangementer, der bliver booket op i løbet af kort tid. Vi vil også gerne støtte nye og gode initiativer , der fastslår, at Tisvilde-Vejbyområdet er et kreativt område..

 

     b.

Selskabet vil stadigvæk prøve at få yngre mennesker inddraget i bestyrelsen og i Selskabets aktiviteter……... herunder at finde frem til en formandskandidat, der kan afløse den nuværende formand, der nu har været formand i 18 år - fra 2003 – 2020.

 

    c.

Selskabet vil arbejde for at områderne udenfor Tisvilde og Tibirkeområdet – f.eks. Vejby, Ørby, Rågeleje, Sandet – inddrages i stigende grad med artikler i årbøgerne og gennem medlemsaktiviteterne de pågældende steder.

                                                                                                                               

 På bestyrelsens vegne

Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet.