Forsiden

Velkommen


Vejby-Tibirke Selskabets formål er at bevare og styrke kendskabet til Vejby-Tibirke-egnens særpræg.Dette sker ved at indsamle kunst og litteratur skabt af kunstnere, som har boet eller virket på egnen.


Selskabet står åbent for alle interesserede, der ønsker at blive medlem. Du kan tilmelde dig ved at klikke på menuen  'Tilmelding"'.


Selskabet udsender hvert forår en årbog med artikler og illustrationer om egnens historie og kultur. Omkring 300 artikler i årbøger fra tidligere år eller andre publikationer kan læses her på hjemmesiden.


Årbogen sendes gratis til alle medlemmer.


Indkaldelse til generalforsamling 2020

Vejby-Tibirke Selskabet a{holder den årlige generalforsamling på Sankt Helerecentret, Bygmarken 30, Tisvildeleje.3220


Søndag d. 11. oktober kl. 10 00 til ca.12.00

Læs mere

.

September månedens billede:

Ebba Holm


Glæd med et gavekort

til medlemskab i

Vejby-Tibirke Selskabet

Se mere her

Nye malerier til foreningen af:

Marie Louise Ottesen

Grethe Fristrup

Mogens Vantore

Grethe Fristrup

Mogens Vantore

Leif Ewens

Kaj Walther

Arrangementer  -  Kunstudstillinger  -  Årbøger og publikationer  -  Guidede ture  - m.m.