Forsiden

Formand Chr. Friis fortæller om

Vejby-Tibirke Selskabets historie
Foredraget er ledsaget af en lang række billeder, der illustrerer Selskabets aktiviteter og interesseområder, der omfatter både lokalhistorie, men også kulturhistorie.

Udsendelse fra Ramhuset d. 22. sept. 2021

Se det her


Generalforsamling 2021


Indkaldelsen til Vejby-Tibirke Selskabets generalforsamling søndag d. 10. oktober 2021 på Helenecentret i Tisvilde

kl. 10.00 – 12.00


Se dagsorden her


For første gang har Selskabet udsendt indkaldelserne pr. mail, idet vi nu har mailadresser på næsten alle medlemmerne. De 27 medlem-

mer, som vi ikke har mailadressen til, får indkaldelsen via PostNord i brevform.

Men vi vil endnu engang opfordre de medlemmer, der modtager indkaldelsen i brevform, til at kontakte Selskabets kasserer Kjeld Pedersen via tlf. : 48708388 eller mail : kjeldped@hotmail.com og tilmelde sig vores mailliste med deres mailadresse.

Via vores mailudsendelser vil medlemmerne få orientering om, hvad der sker i foreningen – og foreningen vil reducere portoudgifterne.

Velkommen


Vejby-Tibirke Selskabets formål er at bevare og styrke kendskabet til Vejby-Tibirke-egnens særpræg.Dette sker ved at indsamle kunst og litteratur skabt af kunstnere, som har boet eller virket på egnen.


Selskabet står åbent for alle interesserede, der ønsker at blive medlem. Du kan tilmelde dig ved at klikke på menuen  'Tilmelding"'.


Selskabet udsender hvert forår en årbog med artikler og illustrationer om egnens historie og kultur. Omkring 300 artikler i årbøger fra tidligere år eller andre publikationer kan læses her på hjemmesiden.


Årbogen sendes gratis til alle medlemmer.


September månedens billede:

Viggo Pedersen

Glæd med et gavekort  til medlemskab iVejby-Tibirke Selskabet

Se mere her

Nye malerier til foreningen af:

Jens-Erik-S.-Hammerum

Ebba Holm

Jens-Erik-S.-Hammerum

Poul Bille Holst