Beretning 2022

Vejby-Tibirke Selskabets generalforsamling 2023.

Afholdtes søndag d. 11. juni 2023 kl. 14 -16 på Kildegaarden, Tisvildeleje

Se Referat

Vejby-Tibirke Selskabet                                             

Bestyrelsens beretning for året 2022

v/ formand Chr.Friis

 

Indledning

2022 har været et lidt blandet år for Vejby-Tibirke Selskabet -  Vores værdipapirer har taget noget af en nedtur, og vores Hesseløture kom ud for kraftig blæst, så tre udsolgte ture blev aflyst og kun ved at opfinde endnu en ny tur var der 30 deltagere, der kom rundt om Hesselø. Meget stort arbejde for arrangøren Inge Læbo og for mig med at få fat på diverse konti og få tilbagebetalt de mange deltagerbetalinger. Vi beder meget til vejrguderne om at holde sig stille og rolig i sommeren 2023. Men…resten af vores arrangementer i 2022 blev gennemført og til stor tilfredshed for deltagerne og for arrangørerne!

 

Årbog 2022

Vi udsendte en Årbog 2022, der igen ramte et sidetal på 136 sider. Indholdet er fortsat med stor variation, så der vil være temaer om lidt af hvert. Vores årbøger bliver rost fra mange sider bl.a. har vores udmærkede lay-outer Karen Myron Jeppesen fået mange rosende ord fra medlemmer, der har arbejdet indenfor det grafiske område.

Jeg vil nu komme ind på et par bemærkninger omkring Årbog 2022´s indhold og illustrationer:

På forsiden af bogen havde redaktionen valgt Jens Erik Hammerums fine akvarel af Tisvildelejes lille skibsværft og af Camilla Plums stråtækte sommerhus, der var blevet berømt ved at opnå en salgspris på 25 mill. kr  Dengang anede vi ikke, at denne ejendom på Strandvejen 7 skulle komme så gevaldig ud for forviklinger af forskellig art bl.a. fordi administrationen i Gribskov kommune lavede et par alvorlige fodfejl i forbindelse med den nye ejers ønske om diverse ændringer i den nyerhvervede ejendom areal - herunder om opførsel af et anneks. En vanskelig byggesag sørgede den kommunale administration for at gøre endnu mere indviklet. Jens Erik Hammerums lille akvarelperle på årbogens forside var ikke indviklet, og Søren Grandes artikel om ham, var en fin hyldest til en ven, der desværre døde alt for tidligt

 

Den historiske bydel i det ældste Tisvildeleje med fisker-miljøet og det fine, gamle Tisvilde Badehotel er jo blevet mere og mere in-stof, så fiskersønnen, Hans Cornelius´s, gode autentiske skildring af  fiskermiljøet og de første landliggeres og turisters opdukken i Tisvildeleje har uden tvivl haft mange interesserede læsere.

Både Lars Gardan og jeg selv er nu blevet så gamle, at vi nostalgisk kaster os over pc´en for at beskrive vores barndom og ungdom. Det er dog to forskellige geografiske miljøer, hvor Lars Gardan er i landliggerverdenen i Hanebjerg og Rågelejeområdet, hvorimod jeg bevæger mig rundt i det lokale, fastboende miljø i Tisvildeområdet, hvor jeg med stor forbavselse har set, hvad kærlighedstrangen gør ved mænd, kvinder, hunde og vilde nordmænd!  

Jeg har mange gange efterlyst, at områderne Vejby, Rågeleje og Ørby kom mere ind med artikler om disse områder. Heldigvis har vi nu Jørgen Carl, der i både 2022 og også i 2023 beskriver de forsvundne møller i Tågerup og i Ørby samt også det liv, der udfoldede sig på godt og ondt de to steder. Det er vi vældig glade for i redaktionen. Vi håber Jørgen Carl finder nye gode, gamle historier frem fremover.

Og sidst men ikke mindst vil jeg takke redaktionsmedlemmerne Eva Mûller, Anett Wiengaard og Søren Grande for deres gode og indholdsrige historier. Søren Grande har igennem mange år løbet utallige steder i Hegnet og nu også omsat sine oplevelser i artikelform om vores dejlige skov, Tisvilde Hegn.

Anett Wiengaard spænder vidt med en artikel om vores store lokale naturkatastrofe, Sandflugten – godt hjulpet af lærer Steen Bernichow og hans bog om Røhl. Men Anett kaster sig også over beskrivelsen af familien Koppel, hvor det især er Hans Peter Koppels kunstneriske karriere, der beskrives.

I den nye Årbog 2023 er det beskrivelsen af væveren Kim aver, der siden sin barndom har haft tilknytning til Tisvilde.

Eva Mûller havde fundet en lille spændende historie frem om den kirke, der engang skulle være opført for enden af Vester-prisvej. Den blev aldrig realiseret; men sponsorpengene var med til, at Tibirke Menighedsråd kunne købe Gretely af Vejby-Tibirke Selskabet… ærgerlig nok! Vi mangler fortsat vores eget hjemsted.

Det koster mange timer, at deltage i redaktionsarbejdet, men også i det krævende lay-outjob, når alle sender artikler og illustrationer af sted til Karen Myron, der skal klare at få det hele komponeret til en enhed i smukkeste udgave. Det klarer Karen på fremragende vis hvert år. Tak til dig, Karen.

 

Arangementsudvalget og vores ture.

 Der sidder fem bestyrelsesmedlemmer i udvalget. Det er Inge Læbo, der er formand for udvalget, så det er ret få og kort-varige møder, der hurtigt ender ud i hurtige og uddelegerede opgaver om arrangementets art, sted, tid, pris og deltager-antal. Bagefter kan vi så hygge os og snakke om livets gang i Lidenlund.

På det på det næste møde forventes det, at vi har aftalerne i orden, så vi begynde at finde frem til den kommende folders forside. Det hele sendes derefter til Karen Myron, der laver endnu en smuk folder, der får vores medlemmer + andre interesserede til at få de fleste arrangementer udsolgt indenfor 14 dage… Sælsafarien rundt om Hesselø og året 2023-hittet med Kaj Walther dog i løbet af 5 minutter.

Hvert år prøver vi at finde frem til nye, spændende ture, men har dog i de sidste 8 år haft Hesseløturene som faste punkter..og hvorfor skulle vi dog ikke blive ved med det, når vi alle synes, det er en dejlig tur,

Turene begynder i april og slutter i september. Vi har nogle gange afholdt arrangementer i vinterhalvåret, men udgifterne for at leje sig ind på de lokale steder er efterhånden blevet meget dyre f,eks. er Tisvilde Bio og Helenecentret blevet for dyre.

I år havde vi arrangeret en Kaj Walther-eftermiddag på Tisvilde Højskole. Det viste sig at være en stor succes, idet der meget hurtigt blev meldt udsolgt..og desuden var der både musikere og deltagere, der ville berette om Walther.

Det er måske en model, vi vil kunne bruge fremover, hvor vi sætter focus på nogle af de personligheder, der har udfoldet sig her i området f.eks. Niels Bohr, William Scharff, Johannes V. Jensen, Hans Scherfig, Rasmus Naver, Carl Jensen m. fl. Flere af deres efterkommere bor fortsat her i Tisvilde/Tibirke og har erindringer liggende i erindringen + billedmaterialer. Det må vi drøfte i udvalget.

Med hensyn til mine egne guidede ture, så har jeg guidet tre af turene i 32 år, men alligevel er der på gode dage 20 – 30 deltagere. Flere har været med for år tilbage, men har brug for en refreshment af erindringsstoffet.

 

 

Bestyrelsesarbejdet i V-T S

Som der har fremgået af min hidtidige beretning, så foregår en stor del af arbejdet i Selskabet i diverse grupper. Vi mødes dog fortsat jævnligt i Gretely til et , hvor større sager diskuteres og besluttes. Vigtig er jo også informationen fra formanden og fra de enkelte grupper.

I forhold til tidligere er antallet reduceret fra 8 – 10 årlige bestyrelsesmøder til 6 – 7 møder. I redaktionen er vi oppe på ca. 7 møder, hvor det ene er et frokostmøde, hvor vi fejrer, at endnu en årbog blev udsendt, men også med en uformel snak om, hvad vi måske vil kaste os over næste år.

 

Arrangementsudvalget holder 4 – 5 møder og Loppemarkedsudvalget to lidt uformelle møder; idet vi har prøvet det hele mange gange før.

Fællesopgaver for bestyrelsesmedlemmer i V-T S kan være planlægning og gennemførelse af de enkelte arrangementer, 

deltagelse i kaffe/kagesalget på Birkepladsen, deltagelse i det store Kildemarked primo august.

Vi er efterhånden en garvet bestyrelse, der trænger til fornyelse… ikke mindst formanden, der nu har siddet ved roret i 20 år…nogenlunde samme varighed som Vladimir Putin i Rusland.

 

Støtte til nye og gode initiativer i Tisvilde

Selskabet har været med til at fremme to rigtig gode og nye initiativer, som begge har Selskabets sekretær, Svend Frandsen som initiativtager. For flere år siden opstod Tisvilde Jazzclub og for nu to år siden skabtes Tisvildes Kulturnat. Begge steder har Selskabet støttet via sponsorat og personlig deltagelse i arrangementerne. Det er to fremragende aktiviteter, der skaber store oplevelser for både ældre og yngre her i Tisvilde.

Tak til Svend.

Et lidt uventet støtte til Selskabet var de 10.000 kr, som Musik i Lejet selv havde fundet frem til, vi skulle have. Vi havde ikke selv søgt om pengene, men Andreas Grauengaard  syntes, at Selskabet havde medvirket så meget og så godt i Radio Lejets udsendelser i coronatiden, at vi skulle have de 10.000 kr. Udsendelserne bliver for øvrigt genudsendt 17. – 19. juli 2023 i dagene før Musik i Lejet.

Her vil jeg lige indskyde, at da Selskabet her i 2023 skulle have Birte Forsells hæfte ” Gemte og glemte stier i Tisvilde ”

trykt og senere uddelt – og der manglede 10.000 – så strøg der endnu 10.000 kr ind. Derved kunne der trykkes 4.000 eksemplarer af Birtes værk.

 

Selskabets økonomi

Selskabets økonomi ser tilsyneladende ud til at være i en slem forfatning, idet vi i året 2022 kommer frem med et betydeligt underskud på ikke mindre end lidt over 119.000 kr.

Kasserer Kjeld Pedersen vil redegøre hvorfor vi er landet med et så ringe resultet

(kursregulering har kostet os 91.123 – reduktion i vores bestand af ældre årbøger betød en reduktion af varebeholdningen på 16.500 kr. Vi måtte flytte vores lager af bøger til Gretelys 1. sal, hvor der var mindre plads end tidligere lagerdepot. Endelig bevilgede vi 15.000 kr som et sponsorat til Kulturnatten)

 

Selskabets fremtid

Det er lykkedes os at fastholde samme kontingent på 250 kr for enkeltpersoner og 350 kr for par gennem de sidste mange år. Det endda på trods af stigende priser. Det håber vi, at vi kan fastholde i de kommende år.

I forhold til de fleste lokalhistoriske foreninger ejer V-T S en pæn formue, det er placeret i fire forskellige obligationspapirer. For adskillige år siden håbede vi på, at denne formue ville hjælpe os på vej til et udstillingssted/hjemsted. Udbyttet fra værdipapirerne – nogle år op til ca. 40.000 kr – hjalp godt på vores økonomi. Det gør de ikke mere her og nu, og deres værdi er faldet drastisk.

På det sidste bestyrelsesmøde fremkom der forslag om, at V-T S måske skulle anvende en større del af formuen til at få fremstillet en stor og grundig skildring af Tisvildeområdet, som Louise Hirsbro nu har været i gang med gennem flere år.

På nuværende tidspunkt har Louise samlet tekst og illustrationsmateriale til et værk på ca. 350 sider..og mere følger.

Foreløbig arbejder Louise alene, men der bør snarest tilknyttes en professionel redaktør, der sammen med forfatteren kan søge tilstrækkelig midler til færdiggørelse og trykning af det stor værk om Tisvildeområdets lokal- og kul-turhistorie.

Det ville være godt, hvis vi her på generalforsamlingen kunne få nogle tilkendegivelser, om V-T S skal anvende en del af formuen på at fremme fremstillingen af denne Tisvildebog, tak.

 

Vi må snart have afgjort i det kommende år, hvad vi skal stille op med den store kunstsamling, vi har liggende i sikringsdepotet på Bjørnehøjskolen i Annisse.

 

Selv om vi hele tiden modtager mange kunstgaver, kan vi bevare troen på, at der engang vil opstå et kunsthus i Tisvilde?

 

Skal samlingen sælges til Selskabets medlemmer ? Eller på en kunstauktion, hvor alle kan komme og byde?...eller hvad?

 

På samme måde skal vi også tage stilling til, hvad vi skal stille op med de mange bøger og tidsskrifter, som vi har liggende oppe på loftet af Godhavns tidligere malerværksted.

Her har de ligget i de sidste 16 år. Tørt og mørkt…men ulæste!

Skal vi også her sælge alle bøgerne på en auktion?

 

Et voksende problem er, hvordan Selskabet kan få yngre kræfter til at træde ind og afløse vi, der nu har siddet uendelig længe i bestyrelsen.

I 2002 kom jeg med ind i redaktionsarbejdet, og allerede året efter i 2003 blev jeg valgt til formand i Selskabet. Her i år har jeg været formand i 20 år. Selvom det har været et helt utrolig spændende opgave, så har jeg besluttet, at jeg slutter som formand for Selskabet ved generalforsamlingen næste år i 2024. Jeg fortsætter gerne i bestyrelsen og i redaktionen, men der skal findes en ny formand. Kom nu ud af busken…min afløser.  


v/ CF