Bestyrelsen

Bestyrelsen

Chr. Friis

Formand

Birthe Odgaard

Bestyrelsesmedlem

Søren Nielsen

Næstformand

Jette Foss

Bestyrelsesmedlem

Kjeld Pedersen

Kasserer

Anni Larsen

Bestyrelsesmedlem

Svend Frandsen

Sekretær

Siv Plum

Bestyrelsesmedlem

Inge Læbo

Bestyrelsesmedlem

Annelone Jensen

Bestyrelsesmedlem

Vejby - Tibirke Selskabets bestyrelse i 2019/ 2020


Form. Chr. Friis Sankt Helene Vej 7, 3220 48708408/30695566 friis.laebo@mail.dk


N.form. Søren Nielsen Skovridervænget 1, 3220 48708425/30311120 anne-sofie.klint@fasttvnet.dk


Kasserer Kjeld Pedersen Rydevej 6, 3220 48708388 kjeldped@hotmail.com


Sekretær. Svend Frandsen Baunevej 10, 3210Vejby 21929374 sfrandsen@sfrandsen.dk


Jette Foss Bavne Ager 149, 3250 Gilleleje. 48705551 ja.foss@mail.tele.dk


Anni Larsen Sankt Helenevej 5, 3220 22165990 anni@sonderkaer.dk

Inge Læbo Sankt Helene Vej 7, 3220 48708408/30695522 ingelaebo@gmail.com


Siv Plum Sankt Helene Vej 3 G, 3220 81740147 siv.plum@gmail.com


Birthe Odgaard Birkevej 11, 3220 Tisvildeleje 21403629 bodgaard@mail.dk


Annelone Jensen Bakkehusene 74, 2970 Hørsholm 22354036 annelone@privat.dk


Revisor og Revisorsuppleant


Rev. Erland Kongsdal Pedersen Bakkehusene 74, 2970 Hørsholm 23427001erlandk@privat.dk


Rev.supp. Jon Askaa Helårsadr,: Porrcelænshaven 4 D mf, 2000 Frederiksberg 26206445
Sommer: Lupinvej 3, 3210 Vejby askaa.jon@gmail.com


V-T S-udvalg 2019/2020..ikke valgt endnu !


Arrangementsudvalg:


FM Inge Læbo, Anni Larsen, Birthe Odgaard, Chr. Friis


Redaktionsudvalg:


FM Christian Friis, Kirsten Jørgensen, Eva Müller, Søren Grande, Anett Wiengaard

Loppe-/ Kildemarkedsudvalg:


FM Birthe Odgaard, Siv Plum, Christian Friis, Inge Læbo


PR/Hjemmeside:
FM Christian Friis, Svend Frandsen


TisvildeNyt-udvalg:
FM Christian Friis ( Enig om: hvis der ikke er stof nok, så springer vi et nummer over)