Bestyrelsen

Bestyrelsen

Chr. Friis

Formand

Birthe Odgaard

Bestyrelsesmedlem

Søren Nielsen

Næstformand

Søren Bald

Bestyrelsesmedlem

Kjeld Pedersen

Kasserer

Feline Munck

Bestyrelsesmedlem

Svend Frandsen

Sekretær

Anni Larsen

Bestyrelsesmedlem

Inge Læbo

Bestyrelsesmedlem

Siv Plum

Bestyrelsesmedlem

Vejby - Tibirke Selskabets bestyrelse


Form. Chr. Friis, Sankt Helene Vej 7, 3220 48708408/30695566 friis.laebo@mail.dk


N.form. Søren Nielsen, Skovridervænget 1, 3220 48708425/30311120 anne-sofie.klint@fasttvnet.dk


Kasserer Kjeld Pedersen, Rydevej 6, 3220 48708388 kjeldped@hotmail.com


Sekretær. Svend Frandsen, Baunevej 10, 3210 Vejby 21929374 sfrandsen@sfrandsen.dk


Anni Larsen, Sankt Helenevej 5, 3220 22165990 anni@sonderkaer.dk

Inge Læbo, Sankt Helene Vej 7, 3220 48708408/30695522 ingelaebo@mail.dk


Siv Plum, Sankt Helene Vej 3 G, 3220 81740147 siv.plum@gmail.com


Birthe Odgaard, Birkevej 11, 3220 Tisvildeleje 21403629 bodgaard@mail.dk


Søren Bald, Sandbogaards Allé 5, 3300 Frederiksværk 21401789 bald1940@gmail.com


Feline Munck, Kaprifolievej 8, 3210 Vejby  40161451 feline@felinemunck.dkRevisor og Revisorsuppleant


Rev. Jon Askaa Helårsadr,: Porrcelænshaven 4 D mf, 2000 Frederiksberg 26206445
Sommer: Lupinvej 3, 3210 Vejby askaa.jon@gmail.com


Rev.supp. Kai Nielsen  Baunevej 172,2630 Taastrup 24429929 kai@post.tele.dkArrangementsudvalg:


FM Chr. Friis, Inge Læbo, Anni Larsen, Birthe Odgaard,


Redaktionsudvalg:


FM Chr. Friis, Kirsten Jørgensen, Eva Müller, Søren Grande, Anett Wiengaard


Loppe-/ Kildemarkedsudvalg:

FM Birthe Odgaard, Siv Plum, Christian Friis, Inge Læbo


PR/Hjemmeside:
FM Chr. Friis, Karen Myron Jeppesen,


TisvildeNyt-udvalg:
FM Chr. Friis ( Enig om: hvis der ikke er stof nok, så springer vi et nummer over)