Beretning 2021

Bestyrelsens beretning for året 2021 - se pdf

                              v/ formand Chr. Friis.                                                                

Indledning

Året 2021 endte med at blive et godt år for Vejby-Tibirke Selskabet, idet vi efter en lang og træls vinter med mange aflysninger af vores bestyrelses- og redaktionsmøder endelig kunne komme i gang med at gennemføre vores arrangementer ..og sidst men ikke mindst kunne vi få mulighed for at gennemføre vores ordinære generalforsamling. Mere om flere af disse aktiviteter senere i beretningen.


Årbøgerne

Vi udsendte igen i 2021 en årbog, der nåede op på samme gode niveau, som vi efterhånden har gjort i mange år. Karen Myron Jeppesen er vores lay-outer, der forstår at komponere vores årbøger, så de fremstår så fint, at selv professionelle folk indenfor mediebranchen roser og anerkender Karens lay-out.


Årbog 2021´s artikler er blevet rost af mange af vores medlemmer. Redaktionsmedlemmer i 2021 har været Eva Müller, Anett Wiingaard, Søren Grande, Kirsten Jørgensen og jeg selv, Chr. Friis, der også påtager sig jobbet og ansvaret som årbogens redaktør. Udover redaktionens medlemmer er der også en række andre, der leverer gode og grundigt gennemarbejdede artikler. I 2021-årbogen er det Jens Anker Jørgensen om P. C. Skovgaard, Jørgen Carl om landsbyen Tågerup, Inge-Lise Wagner om Harry og Eva Meistrup, Oluf Friis om mammutten i Tibirke Bakker og Hanne Elmelund og Carl Chr. Madsen om Barritgården.  Årbog 2021 rummer ikke mindre end 14 artikler med varierede temaer. En tak skal der lyde herfra til alle bidragsyderne.


Desværre måtte vi sige farvel til Kirsten Jørgensen i redaktionsarbejdet. Kirsten har igennem mange år har været en glimrende repræsentant for Vejby- og Rågelejeområderne i vores arbejde. Kirsten skal have stor, stor tak for alt sit arbejde og sit engagement i Vejby-Tibirke Selskabet. Redaktionen må gerne få endnu et medlem..og meget gerne en person med særlig tilknytning til Vejby/Rågelejeområdet eller Sandet. Så kom ud af busken og meld dig som kommende redaktionsmedlem.


Medlemsarrangementer i 2021. 

Vi har ikke afholdt kunstudstilling eller udgivet bøger i 2021. En kunstudstilling kunne ellers være en fremvisning af de 55 kunstværker, som Selskabet har modtaget fra gavmilde medlemmer indenfor de sidste tre år. I stedet for en udstilling på Haarlandsgården havde arrangements-udvalget besluttet at arranger en aften i Tisvilde Bio, hvor vi ville vise en stribe af kunstværker, som Selskabet har erhvervet eller modtaget fra starten i 1966 til i dag.


Grundet coronaen men også på grund af den høje pris, når biografen skulle lejes, måtte vi aflyse arrangementet. Tisvilde Bio har en fast takst for leje af biografsalen + en operatør på 2.000 kr. + moms. Vi er ikke momsregistreret, så det ville koste os 2.500 kr at leje Tisvilde Bio Det var for høj en pris for os, syntes vi. Vi har flere gange påpeget, at prisen er for høj for en frivillig forening. I år vælger vi at gennemføre arrangementet på Tisvilde Højskole, hvor vi viser vores kunstværker på et lærred og beretter om områdets mange kunstmalere. Her får vi Tisvilde Højskoles kaffe og hjemmelavede kage med i prisen.

 

Næste arrangement i april kunne heldigvis gennemføres med guiden Chr. Heiberg til Asserbo Slot og til den tilsandede landsby, Torup i Tisvilde Hegn. Turen var fuldt besat med 30 glade medlemmer, der nu endelig kunne mødes om en fælles oplevelse ..og få snakket sammen.


I begyndelsen af maj var det Sandet og Arresø der skulle udforskes. Ikke mindre end tre guider var med:  ægteparret Marianne Lomholdt/Ronald Barkved, der er helårsbeboere i området + biolog Gudmund Nielsen, der har skrevet en afhandling om Arresø og har hus helt ned til Arresø i Ramløse. Det var varmt og blæsende på dagen; men alle gennemførte den lange travetur og lyttede til alle ordene!!


I juni var det Katrine Lilleør, der uden tøven sagde ja til at komme op i Tibirke Kirke og fortælle om sit liv, sin viden om H. C. Andersen..og om sin tilknytning til Tisvildeleje, hvor hun for nogle år siden erhvervede et sommerhus nederst i Tisvildeleje.Det blev ikke i Tibirke Kirke, Katrine Lilleør holdt sit fascinerende foredrag, da Tibirke Kirke skulle kalkes indvendig i hele juni måned. Det blev så Vejby Kirke, der blev Lilleøres forum – og med det samme fangede hun alles opmærksomhed. Ikke uden grund strømmer folk til kirken, hvor hun er præst.  


I juni fortalte Selskabets formand, Chr. Friis, om nogle af de mennesker, der ligger begravet eller er bisat på Tibirke Kirkegård. Det drejer sig både om lokale, fastboende folk; men også om de sommerhusejere, der valgte denne kirkegård, som deres sidste hvilested. Det viste sig, at interessen for at se og høre om det var stor, så der var hurtig udsolgt. Også i 2022 gennemfører vi dette arrangement.


Vi havde håbet, at vores årlige generalforsamling kunne gennemføres i juni måned med billedhugger Gerda Thune Andersen som vores foredragsholder. Desværre blev Gerda Thune ramt af uheld, men så fik vi overtalt Tisvilde Højskoles forstander, Mogens Johansen, til at komme i stedet for. Men da vi nærmede os dagen for generalforsamlingen, måtte vi aflyse det og udsætte det til oktober. Surt show!


I juli måned er det Selskabets meget populære Hesselø-ture, der afvikles med minestrygeren Marianne-F fra Rørvig. Det var nu sjette år, hvor de tre ture var udsolgte. Blæst og regn kan forhindre gennemførelsen af turene; men i 2021 kunne alle tre ture gennemføres med hver 30 deltage. Bestyrelsesmedlem Inge Læbo står som koordinator for dette arrangement, hvor den kyndige Birgith Sloth fortæller om naturen på Hesselø og i og over Kattegat. Chr. Friis tager sig af Hesseløs historie. Thomas fra Kildegården sørger for de mange madkurve på turene. Det er blevet til et fasttømret projekt, som kun regn og blæst kan stoppe.


Gennem 30 år har Chr. Friis haft sine guidede ture i lokalområdet. Det er efterhånden særlig de nye medlemmer i Vejby-Tibirke Selskabet, der deltager i disse ture, da de fleste lokale folk og sommerhusejere har været med rundt, hvis de har interesse i lokalhistorien. Når solen skinner er der omkring 15 – 20, der deltager i turene – hvis dårligt vejr deltager 8 -10. Turene gennemføres i alt slags vejr.


Årets arrangementer sluttede i første omgang af med besøg i huset og atelieret, hvor billedhugger Hugo Lisbergs engang skabte sine fine dyrefigurer - efterfulgt af besøg i huset på Møllevej, der både indvendigt og udvendigt er dekoreret af en af Danmarks store kunstnere, Asger Jorn. Det var ubetinget store oplevelser for deltagerne.


Senere på året deltog Vejby-Tibirke Selskabet i Kulturnatten i Tisvilde. Interesserede kunne få mulighed for at komme og se Asger Jorns sandstensfigurer på et par af ydermurene og bagefter de mange tegninger indvendig i huset.


Kulturnatten er et nyt fremragende initiativ, som Svend Frandsen er den ihærdige initiativtager til. Også i 2022 vil der blive afholdt en Kulturnat i Tisvilde, og her har Selskabet støttet gennemførelsen med 15.000 kr. Kulturnatten er absolut helt i pagt med Selskabets formål.


Generalforsamling 2019 + 2020

Lidt før Kulturnatten blev der endelig mulighed for at afholde general-forsamling. Der var gået næsten to år p.g.a. coronaen, så det blev til en dobbel generalforsamling denne gang. Der skulle derfor laves to beretninger, to regnskaber og to budgetter! Vi var spændte på, hvor mange medlemmer, der turde vove sig frem til generalforsamlingen med de mange mennesker, hvor smittefaren stadig fandtes.


Alt viste sig at fungere, som det plejer: ca. 100 medlemmer mødte frem og fyldte Helenecentrets største sal op. Dirigenten, Stig Hoffmeyer, havde styr på det hele og fik os ledt igennem beretningerne, regnskaberne, budgetterne og valgene. Desværre var kasserer Kjeld Pedersen blevet syg op til dagen, så formanden måtte også påtage sig at fremlægge regn-skaberne og budgetterne. De tolerante medlemmer godkendte det hele og stillede heldigvis ingen kritiske spørgsmål.


Efter en kort pause tog vores gæstetaler, billedhugger Gerda Thune Ander-sen, fat med stor røst og kraft med at fortælle om sit liv og sin kunst. Det var et foredrag, der virkelig havde folks interesse. Gerda Thune Andersen har levet et spændende og engageret liv sammen med sin mand skovrider Nils Kjølsen, og hun har skabt mange fine kunstværker. Alle med klare budskaber indbygget i de forskellige former.


Selskabets økonomi  og medlemstal

Selskabet har klaret sig igennem krisen og alligevel også klaret sig rimelig godt økonomisk. Kjeld Pedersen tager sig af den del, så jeg vil kun frem-hæve, at vores kontingent for enkeltpersoner og for par nu har været de samme i de sidste 12 år. Engang var det udbyttet fra vores værdipapirer, der hjalp med at få vores regnskab i balance. Nu er det mere i kraft af vores egen indtjening ved arrangementerne, loppe- og kildemarked og ved salg af nye og ældre årbøger, der giver ekstra penge til kontingent-indtægterne.


Medlemstallet ligger i disse år omkring 900 medlemmer. Der er en vis udskiftning hvert år – ” for de gamle, der faldt, er der nye overalt ”. Tidligere gjorde vi ret meget for at hverve medlemmer, nu kommer de ofte selv mere spontant via nettet.


Det tynder meget ud i rækken af vores æresmedlemmer. Vores mange-årige formand Jan Valmin, der boede sine sidste mange år i Nice under navnet Jeanet Valmin , har forladt os. Det samme gælder også Liv Tver-moes, der boede i den yderste ende af vejen ” Ved stranden ”, Tisvilde-leje. Liv var i mange år en yderst samvittighedsfuld sekretær i Selskabet i samarbejde med formanden Mogens Tving Jensen. Liv Tvermoes var et karakteristisk islet i Tisvildelejes gadeliv – da hendes tøj, negle, cykel m.m. var i en klar, grøn kulør, blev hendes kaldenavn  ” Den grønne dame ”. Det sidste æresmedlem i Selskabet er nu Hans Kurt Jacobsen, der drog til Horsens i 2012 og nu bor i Haderslev.


To gode initiativer

Som tidligere nævnt er Kulturnatten et stort tiltag i retning af øget interesse for og engagement i kultur-livet.Det andet initiativ så vi for et par år siden, hvor Tisvildeleje Jazzklub blev skabt. Det er nu en blom-strende forening med omkring 450 medlemmer. Udover fornøjelsen ved al lytte til jazzen, mødes medlemmerne forinden til spisning på de lokale restauranter, der derved får et godt tilskud til deres økonomi.


Selskabet støtter de to initiativer og er også lidt stolt af, at det er Svend Frandsen, der både er initiativtager til og tovholder i de to projekter.


Bestyrelsen i Selskabet

Det er en trofast bestyrelse, der sidder i Selskabet. I de sidste 5 år er der kun sket små ændringer i sammensætningen. Jette Foss trådte ud af bestyrelsen i oktober 2021. Jette holdt ud til det sidste. Hun døde i begyndelsen af 2022. I stedet for Jette indtrådte Anett Wiingaard, som vi håber vil være hos os i mange år- både i bestyrelsen, men også i redak-tionsudvalget, hvor hun laver fine artikler. På valg er fire af de garvede bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller.


Årets kunstgaver 

I 2021 har Selskabet modtaget 5 kunstgaver, som det fremgår af Årbog 2022. I de sidste fire år har Selskabet i alt modtaget 64 kunstværker. Alle af lokale kunstnere og langt de fleste med lokale motiver. Nogle få af dem vil blive vist på Tisvilde Højskole i september.


V-T S ´s fremtid. 

    a. Selskabet vil fortsat give medlemmerne gode oplevelser i form af de populære medlemsarrangementer, der jo bliver booket op i løbet af kort tid. Vi vil også gerne støtte nye og gode initiativer, der fastslår, at Tisvilde-Vejbyområdet er et kreativt område. 


    b. Selskabet vil stadigvæk prøve at få yngre mennesker inddraget i bestyrelsen og i Selskabets aktiviteter……... herunder at finde frem til en formandskandidat, der kan afløse den nuværende formand, der nu har været formand i snart 20 år - fra 2003 – 2022. 


    c. Selskabet vil arbejde for at områderne udenfor Tisvilde og Tibirkeområdet – f.eks. Vejby, Ørby, Rågeleje, Sandet – inddrages i stigende grad med artikler i årbøgerne og gennem medlemsaktiviteterne de pågældende steder.


    På bestyrelsens vegne


    Chr. Friis formand for Vejby- Tibirke Selskabet