William Scharff


William Scharff

Maler (1886-1959)


Professor ved Kunstakademiet i København 1951-57. Skabte en række kompositioner med legendariske emner, hvori et lyrisk-mystisk element er fremtrædende. Hans farver er pastelagtige, og kompositionen er præget af figurernes frontalstilling, fremhævet ved hjælp af kubistisk islæt. Han malede blandt andet fra 1911 til 1929 en række Legende-billeder, der udgør en syntese af Tisvildes folkeliv, tro og natur. Legende VI, også kaldet Mosekonen brygger, 1. version 1926 indgår i Vejby-Tibirke selskabet malerisamling. Her har Scharff i en symfoni af farve skildret den lyse nordiske sommernai i en vældig figurkomposition. Den endelige version fra 1929 findes på Statens Museum for Kunst.


© William Scharff/COPY-DAN, BILLEDKUNST 20030091