Sven Allan Jensen


Sven Allan Jensen

Byplanlgger og male (1924-)
Sven Allan Jensen har i et langt virke som byplanlægger løst et utal af opgaver i form af regionplaner, kommune-, detail- og bebyggelsesplaner for danske kommuner. J. har herved haft et betydeligt ansvar for flere nydannelser i dansk byplanlægning de seneste årtier, bl.a. adskillelsen af kørende og gående trafik, som konsekvent er anvendt i Køge Bugt Fingerplanen, og kvartersinddelingen, som først blev lanceret i Humlebækkonkurrencen i 1962. Han er kendt som en fremragende forhandler, som - på sin egen beskedne måde - med smidighed og klogskab har opnået betydelige resultater.