Peter Christian Skovgaard


Peter Christian Skovgaard

Maler (1817-1875)
P.C. Skovgaard var en af Guldalderens hovedskikkelser, især kendt for sine storladne skildringer af det danske landskab. Under uddannelsen studerede han klassisk europæisk landskabskunst i samlingerne i København, men siden skabte han et maleri, bygget på naturstudier, som dannede grundlag for en selvstændig opfattelse af genrens muligheder.


P.C. Skovgaard boede fra 1826 i Vejby. Han blev sammen med sin nære ven, Johan Thomas Lundbye, Tisvilde Kunstens faddere. De begyndte næsten samtidig at male på egnen.

Efter 1850 udviklede PC. Skovgaard en monumental, personlig udtryksform, som fik stor betydning for de efterfølgende generationer.


De her viste tegninger var med i udstillingen "Sommerrejsen til Vejby 1843", der afholdtes på Statens Museum for Kunst 1989.

Vejby-Tibirke Selskabets årbog 1991 indeholder en artikel om H.C. Skovgaard. Artiklen kan læses her: http://www.vejby-tibirke-selskabet.dk/log/aarbog/pdf/1991_skovgaard_raageleje.pdf