Kai Sass


Kai Sass

Maler (1898-1957)




Kai Sass udførte raderinger, linoleumssnit, akvareller, tegninger og oliemalerier, længe før han begyndte at gå til croquistegning i Paris. Det var navnlig landskaber fra Nordsjælland, han gengav, dels de lukkede haverum, dels vide udsyn over marker og bakker.


Kendetegnende for ham er den lyriske tone og lette penselføring eller streg. Farveholdningen er stilfærdig, ofte holdt inden for en enkelt farve, hyppigt gult eller grønt, med alle de nuancer, de hver især indeholder. Lyset, samt de atmosfæriske forhold, spiller en afgørende rolle. I Vejby-Tibirke Selskabets årbog 1985 har Else Sass skrevet om den gamle skole i Tibirke Bakker og om kunstnervennerne.