Hans Dall


Hans Dall

Maler (1862-1920)
Hans Dall var landskabsmaler med en omfattende produktion af skovpartier, motiver med græssende kvæg, marker, kratbuske og træer. Med forkærlighed malede han det åbne land med vidt udsyn mod en rolig horisont, der stilfærdigt brydes af en enkelt gård og smågrupper af træer. Stilistisk og kompositionelt fulgte han den danske landskabstraditions malere som f.eks. Dankvart Dreyer. Trægrupper, stensamlinger, bakker, veje o.lign. blev indført i billedet, og karakteristisk tilstræbtes en klar rumlig virkning. Hans Dall arbejdede sig fra en lidt tilbageholdende, afdæmpet teknik og en ofte skarp farveholdning med årene frem mod en mere harmonisk og stemningsbetonet udtryksform.
Klik på billede og se stor størrelse.