Claus Petri


Claus Petri

Overlæge (1930-2012)
Claus Petri var - ved siden af sin lægegerning - en meget aktiv landskabsmaler.  Med en livslang tilknytning til Tisvildeleje, var han et velkendt ansigt, når han malede og tegnede i naturen.  Han betegnede sig selv som abstraherende naturalist. Og han malede og tegnede gennem et langt liv af lyst, fordi han ikke kunne lade være.  Han var medlem af kunstnergruppen 7-9-13. Han var stifter af Foreningen til Tisvildes forskønnelse.  Claus Petris værker har gennem årene været vist på flere gruppeudstillinger og separatudstillinger.