Axel Holm


Axel Holm

Maler og raderer (1861-1935)
Axel Holm, der var selvlært, begyndte som maler, men gik efter opfordring af Godfred Christensen over til radérkunsten i begyndelsen af 1890erne. Hans motivverden var det gamle København med dets nære opland, samt landskaber især fra Sjælland og øerne. Hans omfattende produktion var på ca. 700 raderinger. De ofte stemningsmættede og ligefremme arbejder vandt en del udbredelse i samtiden, ikke mindst gennem illustration på telegramblanketter. Axel Holm beskæftigede sig også med andre illustrationsopgaver.


Marmorkirken