Asger Bremer


Asger Bremer

Maler (1891-1963)
Bremer, Asger Emerson, blev født 31. maj 1891 i København.

Forældre: Professor, Dr. med. Christian Victor Bremer og Frances (Fanny) Correa Emerson. Gift 5. maj 1916 med Maler Gudrun Tscherning. Ægteskabet opløst. Gift anden gang 17. dec. 1941 med Gudrun Clemens, født 30. april 1905 paa Fr.berg, Datter af Maler G. A. Clemens og Hustru.


 

Uddannelse: Teknisk Skole 1909-11 under Grønvold; Kunstakademiet 1911-15 under Tuxen, J. Skovgaard, Rostrup Bøyesen og Viggo Johansen.


Udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling 1913-15, 21-22, 29; Charlottenlund  1921-32, 38-46 (19 G. m. 47 Arb.); Charlottenborg Efterårsudstillinger 1922, 29, 39, 44; Helsingfors 1928; Fyens Forum 1940; Separat udstillinger 1918, 24, 33, 35 og 37 (Kunstforeningen).


Udmærkelser: Neuhausens Ekstrapris 1919; Carlsons Pris 1931.   Hverv: I Bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning 1922-30; Formand for Charlottenborg Malere fra 1943.


 

Arbejder: Havnebillede (Sødrings Pr. 1930); Landskab, Salgaardshøj og Skrænterne. Salgaardshøj (Carlsons Pr. 1931); Drivende Skyer over Tisvilde Hegn (1931, Vejen Mus.); har malet en Del Portrætter, bl. a. af Professor Kuhr (udst. 1925); 2 Dekorationer i Østre Borgerdydskole i Kbh. (skænket af N. C. F. 1936); udsendte 1953 en Mappe med Farvelitografier; har beskæftiget sig en Del med Keramik. Har skrevet en Monografi over Jean Rene Gauguin (1941).


 

Bremers Landskaber fra Tisvilde Hegn er friske, løst malede og af en egen maskulin Styrke. De kan i Teknikken minde lidt om Rude, men der er i dem en Bevægelse, en Blæst, som svækker Intimiteten i den maleriske Indlevelse og giver dem et lidt overfladisk, sorgløst Præg. De lyse aabne, ligefremme Farver og Motiver mod Lyset er Kendetegn for hans Kunst.


Klik på billede for stor størrelse.