Dagsorden 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Søndag d. 26. iuni 2022

kl. 10 til ca. 12.


Vejby-Tibirke Selskabet afholder den årlige generalforsamling
i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby.

Dagsorden (ifølge vedtægterne):


1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
(v/ formanden Chr. Friis)


3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
(v/kasserer Kjeld Pedersen )


4. Forelæggelse af budget for året 2022
(v/kasserer Kjeld Pedersen)


5. Behandling af forslag fra medlemmerne og
bestyrelsen


6. Valg til bestyrelsen (valget gælder for 3 år).
På valg er: Søren Nielsen, Siv PIum, Anni Larsen
og Birthe Odgaard


7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er revisor
Jon Askaa og revisorsuppleant Kai Nielsen
8. Evt. ...og derefter en kort pause med servering af
forfriskninger


I de sidste mange år har vi haft mange spændende og
gode foredragsholdere efter generalforsamlingen. Også
i år har bestyrelsen kontaktet en lokal, farverig personlighed,
der kan give os en fin oplevelse i forbindelse
med vores årlige møde. Da der endnu ikke foreligger et
endeligt tilsagn, må I alle spændt vente på, hvem I skal
opleve!


Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet