Dagsorden og referat 2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023 .

                                                   

Vejby-Tibirke Selskabet afholder den årlige generalforsamling på Kildegården, Kildegårdsvej 5, 3220 Tisvildeleje.   

 

 Søndag d. 11. juni 2023  kl. 14.00 – 16.00 

1. Valg af dirigent.

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

   ( v/ formand Chr. Friis )

 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år

   ( v/ kasserer Kjeld Pedersen ).

 

4. Forelæggelse af budget for året 2024. ( v/ kasserer Kjeld Pedersen ).

 

5. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.

 

6. Valg til bestyrelsen. ( valget gælder for 3 år ).

 

På valg er: Kjeld Pedersen, Svend Frandsen og Chr. Friis.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Evt. ......og derefter en kort pause med servering af forfriskninger.                            

                              

I de sidste mange år har vi haft mange spændende og gode foredragsholdere efter generalforsamlingen. I år vil Nikolaj Cederholm fortælle om sit omfattende virke indenfor dansk teater, hvor han siden ungdomsårene i Allerød har været dramatiker, instruktør, skuespiller og teaterdirektør.

Nikolaj Cederholms navn blev i særlig grad kendt i forbindelse med teatergruppen Dr. Dante og Dr. Dantes Aveny på Frederiksberg i årene fra 1979 og gennem 1990 érne. Senere indførte Nikolaj Cederholm teaterkoncertformen med Gasolin m.fl.  Cederholm har gennem flere år været fastboende i Tisvildeleje og nu i Tisvilde. Det vil han også fortælle om….  

 

                          Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet