Dagsorden 2021

Tisvildeleje d. 12. september 2021


Indkaldelse til generalforsamling 2021, hvor beretninger og regnskaber for årene 2019 og 2020 vil indgå. På grund af smittefaren for corona har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen i 2020 og i 2021 har vi måttet udskyde den.

Vejby-Tibirke Selskabet afholder den årlige generalforsamling på Sankt Helenecentret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje.

Søndag d. 10. oktober 2021 kl. 10.00 – ca. 12.00

Dagsorden (ifølge vedtægterne)


1. Valg af dirigent

.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2019 og 2020 ( v/ form. Chr. Friis )

3. Aflæggelse af regnskab for 2019 og 2020 (v/ kasserer Kjeld Pedersen)


4. Forelæggelse af budget for året 2021 ( v/ kasserer Kjeld Pedersen )


5. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.


6. Valg til bestyrelsen. ( valget gælder for 3 år ).


På valg er: Inge Læbo ( genvalg ), Jette Foss ( ikke genvalg )


7. Valg af revisor. Erland Kongsdal Pedersen ønsker ikke genvalg


Jon Askaa foreslås som ny revisor.


Valg af revisorsuppleant. ..er ledig.


8. Evt. ………….og derefter en kort pause med servering af forfriskninger


Gennem mange år har vi haft mange spændende og gode foredragsholdere efter

generalforsamlingerne. Det får vi også i år, idet billedhugger Gerda Thune Andersen,
Tibirke Lunde, vil fortæIle om sit liv og sin kunst.
Sammen med sin mand, fhv. skovrider NiIs Kjølsen, har Gerda Thune Andersen levet mange steder i verden, hvor hun hele tiden har skabt kunstværker, der er inspireret af stederne.


Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet