Referater m.v.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Vejby – Tibirke Selskabet den 3. september 2016 kl. 10.00 i Idrætshuset, Tisvilde Bygade, 3220 Tisvildeleje

Til stede var 17 medlemmer ( incl. 9 bestyrelsesmedlemmer )

 

Dagsorden ifølge udsendte dagsorden pr. 11. august 2016

 

1.Valg af dirigent

 

Uden modkandidater valgtes Karl Terpager til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor var beslutningsdygtig.

2. Ændring af Vejby-Tibirke Selskabets vedtægter § 1 + 2 + 4 + 7.

 

Formand, Chr. Friis, gennemgik de ændringer i Selskabets vedtægter, som bestyrelsen havde foreslået på den ordinære generalforsamling i juni måned 2016. Disse forslag var her blevet godkendt.

Efter gennemgangen af ændringerne tog dirigenten hver enkel paragraf op til afstemning. Alle ændringerne blev vedtaget med 17 stemmer.

Vejby-Tibirke Selskabets nye vedtægter var herved besluttet og er gældende fra dags dato.

 

 

3. Evt.

 

Intet under evt.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.15

 

 

____________________

Karl Terpager

Dirigent