Breide Kjærbo

 

Breide Kjærbo

Maler (1904-1974)